Tuesday, December 31, 2013

Our Referral…in Bulgarian.

So, we are number 7 on this list. You can see why it takes so long to translate. I tried to import to Google Translate…what a debacle! Pretty sure it said our son was a donkey. 

So the best translation I could find was: 
WMO 267/27.11.2013 PROPOSAL MP
for male child aged 1 year and 4 months
Data for family history.


Special thanks to Viviane for showing me where to find this. 


Списък от преписки на кандидат-осиновители, по които са взети решения от заседанието на Съвет по международно осиновяване, проведено на  27.11.2013г.дата на вписванев Регистър
СТАТУС ЗА ПУБЛИКУВАНЕ:
за дете от ,,,, пол на възраст ,,,, години и ,,,, месеца,
с особености в здравословния статус,
с данни за фамилна обремененост.
Входящ № в МП
Дата на входиране
Държава по местопребиваване


1
3/30/10
СМО 267/27.11.2013 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за дете от женски пол на възраст 2 години.
16-00-312
2/15/05
КИПЪР


2
5/26/10
СМО 267/27.11.2013 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за дете от мъжки пол на възраст 2 години и 2 месеца,
с особености в здравословния статус.
16-00-289
4/27/10
ИСПАНИЯ


3
5/27/10
СМО 267/27.11.2013 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за дете от мъжки пол на възраст 2 години.
16-00-296
4/28/10
ИСПАНИЯ


4
5/27/10
СМО 267/27.11.2013 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за дете от мъжки пол на възраст 2 години и 11 месеца.
16-00-297
4/28/10
ИСПАНИЯ


5
9/2/10
СМО 267/27.11.2013 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за дете от женски пол на възраст 4 години и 9 месеца,
с особености в здравословния статус.
16-00-578
8/5/10
КАНАДА


6
12/6/10
СМО 267/27.11.2013 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за дете от женски пол на възраст 5 години и 4 месеца,
с особености в здравословния статус.
16-00-818
11/8/10
ИТАЛИЯ


7
4/19/11
СМО 267/27.11.2013 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за дете от мъжки пол на възраст 1 години и 4 месеца,
с данни за фамилна обремененост.
16-00-959
12/28/10
САЩ


8
12/27/11
СМО 267/27.11.2013 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за 2 деца биологични брат и сестра на възраст съответно:
 7 години и 7 месеца,
 4 години и 1 месеца.
16-00-744
9/27/11
ИТАЛИЯ


9
12/27/12
СМО 267/27.11.2013 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за дете от мъжки пол на възраст 9 години и 5 месеца.
16-00-841
11/27/12
ИТАЛИЯ


10
6/14/13
СМО 267/27.11.2013 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за дете от женски пол на възраст 6 години и 3 месеца,
с особености в здравословния статус.
16-00-304
5/17/13
ФРАНЦИЯ


11
11/15/13
ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЦА С ПРОФИЛ ОТ САЙТ № 1425 И № 2040
СМО 267/27.11.2013 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
16-00-324
5/27/13
САЩ


12
11/21/13
ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЦА С ПРОФИЛ ОТ САЙТ № 1816 И № 2162
СМО 267/27.11.2013 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
16-00-254
4/17/13
САЩNo comments:

Post a Comment